Om Gylle Mec

Genom att fokusera på positions- och sidomarkeringsljus med en fot av gummi leder vi utvecklingen inom detta produktområde.

Sedan länge har vi väl inarbetade inköpskanaler med tekniskt och kvalitetsmässigt framstående tillverkare utanför Sverige. Detta i kombination med att vi kan köpa in stora volymer ger oss bra priser som kommer våra kunder till del. Vi tillverkar dioder sedan 1999, och de kompletterar och ersätter i allt högre utsträckning de traditionella glödlamporna.

Historik

Gylle Mec startade redan 1946.

Sedan dess har vi haft produktion inom en lång rad områden, hela tiden riktade mot fordon och fordonstillverkare av olika slag. Från bland annat körriktningsvisare, ljusomkopplare och blinkrelän styrde vi på 1960-talet in verksamhet till dagens produkter.

Marknaden

Vi är en av Nordens ledande tillverkare av positions- och sidomarkeringsljus med en fot av gummi.

Våra produkter är i första hand avsedda för lastbilar, traktorer, skogsmaskiner och liknande fordon.

Med vår långa erfarenhet och med vår nära kontakt med marknaden tillverkar vi produkter som motsvarar våra kunders behov och krav. Eftersom vi själva står för en stor del av produktutvecklingen kan vi säkra kvaliteten, som alltid är marknadens bästa. Bland annat har vi en konstruerat en inneslutning som är både vatten- och dammtät enligt IP 67.

Våra fokus

Vårt fokus är att vara marknadsledande i branschen.

Vi vågar påstå att vi kan branschen. Vi lyssnar på våra kunder för att alltid tillverka produkter som är anpassade till deras behov och krav. Vi har också goda kontakter med leverantörer och konstruktörer och leder därför ofta utvecklingen av både nya material och konstruktioner.

Diod och lampkvalitén

Några för våra dioder uppskattade egenskaper är deras livslängd och strömsnålhet.

Livslängden för en diod är avsevärt längre än för en traditionell glödlampa. Därmed minskar behovet av lampbyten och kabeldragningar. Dagens dioder kräver endast 2,4 W total, jämfört med 10W för en glödlampa.

En kalkyl som innefattar allt från lampans och diodens pris, deras livslängd samt kostnad och tidsåtgång för byte utfaller därför vanligen med råge till diodernas fördel. Som en av Nordens största leverantörer får vi bra avtal med våra leverantörer. Att vi dessutom har goda kontakter med tillverkare och konstruktörer ger oss ett försprång mot våra konkurrenter som hela tiden kommer våra kunder till del.

Tillverkning och montering

Tillverkning och montering sker dels i våra egna verkstäder i Borlänge, dels i av oss godkända fabriker utomlands.

All slutmontering, besiktning och kontroll sker i Sverige för att ytterligare garantera kvaliteten. Dessutom görs slutmonteringen av en avancerad industrirobot, vilket också borgar för en jämn och hög kvalitet.

E-märkta produkter

Gylle Mec var ett av de första företagen i världen som fick vita lysdioder E-märkta, något som är ett kvalitetskrav för att få orginalmonteras på fordon.

Det är ett kvitto på att våra ansträngningar att alltid ligga i den tekniska framkanten ger resultat. Våra baklampor såväl som röda och oranga diodlampor är E-märkta.